COOKIE- EN PRIVACYVERKLARING

Bij The Portable Lawyer neem ik uw privacy heel serieus. Omdat ik werk vanuit Nederland geldt de Europese regelgeving rondom privacy, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

Hieronder kunt u de cookie- en privacyverklaring downloaden in het Nederlands en/of Engels.

The Portable Lawyer beantwoordt graag eventuele vragen over privacy of deze verklaring.