Grensoverschrijdend gedrag

Intro

Sinds de #MeToo beweging in oktober 2017 een impact op de wereld maakte, haalt ook in Nederland het ene na het andere schrijnende verhaal van grensoverschrijdend gedrag de media. In een legendarische uitzending van BOOS werd onthuld hoe ernstig de problemen bij The Voice waren. Ook gevallen bij voetbalclub Ajax, politieke partij Volt en televisieprogramma De Wereld Draait Door haalden het nieuws.

Juridisch gezien valt grensoverschrijdend gedrag – en de regels daarvoor – in dezelfde categorie als discriminatie. Kern van al deze zaken is dat de werkgever wettelijk verplicht is om een veilige werkomgeving te bieden. Dat betekent dat grensoverschrijdend gedrag niet alleen gaat over seksuele intimidatie, maar ook over niet-seksuele intimidatie, pesten en buitensluiten.

Er kunnen raakvlakken zijn met discriminatiegronden, omdat pestgedrag zich bijvoorbeeld vaak richt op degenen die afwijken van de groep. Ook spelen macht en hiërarchische verhoudingen een belangrijke rol.

Wil jij hulp bij het aankaarten van grensoverschrijdend gedrag?

Ben jij als werkgever goed uitgerust om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen en klachten daarover te behandelen? Volg mijn adviestraject om volledig voorbereid te zijn op meldingen volgens de laatste juridische inzichten.

Of ben je misschien (onterecht) beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag?

WERKGEVERS

Hoe hou je als werkgever de werkomgeving veilig en aangenaam voor alle medewerkers? Wat moet je doen als je toch één of meer meldingen krijgt?

Dat zijn vragen waar veel werkgevers mee worstelen. Iedereen wil het graag goed doen, maar meldingen van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag liggen vaak gevoelig en doen een hoop stof opwaaien. Je wilt het slachtoffer helpen, maar tegelijk de collega die wordt beschuldigd niet zomaar schorsen of ontslaan.

Het slimste wat je kunt doen is voorbereid zijn. Dat begint met afspreken welke normen er in de organisatie eigenlijk gelden: welk gedrag is oké en welk gedrag niet? Dat doe je in een Sociale Gedragscode, die je moet afstemmen met de Ondernemingsraad.

De volgende stap is om vooraf te bepalen hoe en waar medewerkers een melding kunnen doen, wie de melding onderzoekt en welke maatregelen genomen worden bij overtreding van de Gedragscode. Daarbij is het van belang te letten op de ernst van de melding, want hoe ernstiger, hoe strenger de maatregel.

Klinkt allemaal logisch, maar dat brengt toch nog een hoop uitzoekwerk met zich mee. Voor werkgevers die de zaken professioneel willen aanpakken, bied ik daarom speciale trajecten. In samenwerking met jouw organisatie ontwerp ik een volledige methode voor de aanpak van grensoverschrijdend gedrag.

Het traject wordt op maat gemaakt en is volledig afgestemd op de laatste stand van de rechtspraak. Het is bovendien gebaseerd op de handreiking van de Regeringscommissaris voor Grensoverschrijdend Gedrag.

Uiteraard is het ook mogelijk om mijn advies en bijstand te vragen bij een concrete melding (strikt vertrouwelijk). Neem daarvoor contact op.

getroffen werknemers

Werknemers die zelf te maken krijgen met grensoverschrijdend gedrag vinden het vaak lastig daarin een weg te zoeken. Niet alle organisaties hebben een duidelijke procedure, die voldoende hulp en bescherming biedt aan getroffenen. Veel melders schamen zich en zijn bang zelf verwijten te krijgen. Dat gebeurt helaas ook geregeld.

Bijna allemaal ervaren getroffenen psychische klachten die impact hebben op hun werk. 

Met The Portable Lawyer help ik slachtoffers binnen veilige kaders de (juridische) stappen te zetten die nodig zijn om seksuele intimidatie, agressie en pesten aan te kaarten en hun werkgeluk terug te vinden.

BESCHULDIGDEN

De laatste betrokkenen bij meldingen van grensoverschrijdend gedrag zijn de vermeende daders. Beschuldigd worden van agressie, pesten of seksuele intimidatie kan een enorme impact hebben op je leven. Als de beschuldiging uitkomt, hebben anderen al gauw een oordeel klaar, terwijl dat niet altijd terecht is.

Werkgevers zullen soms uit welwillendheid jegens de melder te rigoureus en voortvarend handelen. Het komt voor dat vermeende daders niet eens te horen krijgen waar zij eigenlijk precies van worden beschuldigd en direct worden geschorst en/of ontslagen. 

Hoewel (ernstig) grensoverschrijdend gedrag niet valt goed te praten, heeft iedereen het recht om zijn kant van het verhaal te doen.

Word jij beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag en heb je hulp nodig bij:

In mijn bijstand en advies is een respectvolle benadering van alle betrokkenen steeds het uitgangspunt. Ik geloof daarom niet in tegenacties zoals aangifte van smaad of laster. Beter is om begrip te hebben voor verschillen in beleving en van daaruit stappen te zetten. Als dat bij jou past, aarzel dan niet om een afspraak te maken voor een gratis en vrijblijvend eerste gesprek.

We've helped...