Discriminatie & gelijke behandeling

een gelijke samenleving

Zwarte mensen die geen proefrit mogen maken met een dure auto. Homoseksuele stellen die worden bedreigd en nageroepen op straat. Kappers die verschillende prijzen rekenen voor dames en heren knippen. Sollicitanten die worden afgewezen omdat zij door hun handicap mank lopen. Contracten die opeens niet verlengd worden als een vrouw haar zwangerschap bekendmaakt.

Dit zijn stuk voor stuk voorbeelden van ongelijke behandeling. Er zijn helaas ook veel voorbeelden te noemen waarbij er sprake is van institutionele discriminatie; waar vooroordelen over bijvoorbeeld ras, geslacht, gender of religie bepalen hoe een hele groep behandeld wordt door overheden of organisaties of de algoritmes die zij gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan de Toeslagenaffaire.

Hoewel er in toenemende mate bewustwording en aandacht is voor discriminatie, blijft het moeilijk daartegen op te treden. Als feminist en jurist beschouw ik mezelf als een voorvechter van gelijkheid voor iedereen. Met juridisch advies en bijstand over jouw situatie pakken we samen ongelijkheid aan. Daarbij is er bijzondere aandacht voor intersectionaliteit: als méér dan een eigenschap leidt tot een nadeliger behandeling dan voor anderen geldt.

VOOR GETROFFENEN

Ik bied juridisch advies en bijstand aan werknemers met discriminatieklachten op het werk. Daarbij geef ik je praktische tips om met de situatie om te gaan en help ik je beslissingen nemen

VOOR ORGANISATIES

Als jouw organisatie wordt beschuldigd van discriminatie is dat vaak even schrikken. Niemand krijgt graag zo’n beschuldiging. Dan is het goed om je te realiseren dat veel discriminatie onbewust plaatsvindt – en dus niet expres. Het is juist belangrijk  zorgvuldig om te gaan met een melding of klacht.

Ik help daarom o.a. bij

INTERSECTIONALITEIT

In al mijn adviezen hou ik in het bijzonder rekening met intersectionaliteit van discriminatiegronden. Een mens of een groep kan tegelijkertijd op verschillende gronden ongelijk worden behandeld, bijvoorbeeld doordat zij zowel vrouw (geslacht) en moslima (religie) is.

Deze discriminatiegronden kunnen dan niet los van elkaar worden gezien, omdat zij elkaars effect versterken. Bij het samenvallen van kenmerken heeft een persoon of groep doorgaans een exponentieel moeilijker positie in de maatschappij, dan bij maar één kenmerk. Sinds kort wordt dat principe in de Europese wetgeving erkend. De rechtspraak is in ontwikkeling.

Ben jij slachtoffer van intersectionele discriminatie of heeft jouw organisatie daarover een melding gekregen?

Neem dan zeker contact op voor een vrijblijvend gesprek